Categories
News

จัดฟันบางนา: การดูแลหลังการฟอกสีฟัน

จัดฟันบางนา: การดูแลหลังการฟอกสีฟัน การฟอกสีฟันเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรม สำหรับผู้ที่มีปัญหาการเปลี่ยนสีของฟัน ซึ่งการฟอกสีฟันนั้น เป็นการเพิ่มความขาวให้กับสีของฟันด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันในการฟอกสีฟันให้เป็นธรรมชาติ ทำให้เรากลับมามีรอยยิ้มที่สวยงามเป็นธรรมชาติ ทำให้รู้สึกมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

Categories
News

อาการของเด็ก เมื่อสวมใส่เครื่องมือ จัดฟันเด็ก EF LINE ช่วงแรกๆ

อาการของเด็ก เมื่อสวมใส่เครื่องมือ จัดฟันเด็ก EF LINE ช่วงแรกๆ เครื่องมือ EF Line เป็นเครื่องมือการจัดฟันสำหรับเด็กที่มีอายุ 4-7 ปี มีลักษณะเป็นชิ้นยางหลากหลายสี ซึ่งมีหลายขนาดตามอายุและขนาดของขากรรไกรเด็ก ซึ่งประโยชน์ของเครื่องมือชิ้นนี้ คือมันจะช่วยปรับโครงสร้างใบหน้าของเด็กให้มาอยู่ถูกที่ถูกทาง มากยิ่งขึ้นโดยเครื่องมือการจัดฟันในการจัดฟันในเด็กนั้น จะช่วยป้องกันปัญหาการสบฟันผิดปกติหรือแก้ไขเพื่อบรรเทาความรุนแรงของความผิดปกติซึ่งควรทำในเด็ก เพราะเครื่องมือ EF Line ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของป้องกันฟันล้ม