Categories
News

ปากีสถานเจรจาขอเงินช่วยเหลือจากไอเอ็มเอฟ

ปากีสถานกำลังจัดการเจรจาครั้งสุดท้ายกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือในการสกัดกั้นวิกฤตเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งได้ทำให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศหมดไป มีเงินดอลลาร์เพียงพอที่จะครอบคลุมการนำเข้าน้อยกว่าหนึ่งเดือนในระดับปกติ และกำลังดิ้นรนเพื่อชำระหนี้ต่างประเทศในระดับสูง ทีมไอเอ็มเอฟมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศ

หลังจากหารือกับรัฐบาลนาน 10 วัน โดยมีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกกองทุนระหว่างประเทศที่สำคัญ ในเดือนมกราคม อัตราเงินเฟ้อประจำปีเพิ่มสูงขึ้นถึงกว่า 27% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในปากีสถานนับตั้งแต่ปี 2518 และมีความหวาดกลัวมากขึ้นสำหรับเศรษฐกิจในปีที่มีการเลือกตั้งครั้งสำคัญ ในสัปดาห์นี้ รูปีร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 275 ต่อดอลลาร์ ลดลงจาก 175 ปีที่แล้ว ทำให้ปากีสถานสามารถซื้อและชำระค่าสินค้าแพงขึ้น การขาดเงินตราต่างประเทศเป็นหนึ่งในปัญหาเร่งด่วนที่สุดของปากีสถาน โรงงานต่างๆ เช่น Jubilee Textiles ในไฟซาลาบัด พื้นที่อุตสาหกรรมของปากีสถาน ถูกปิดเมื่อไม่นานมานี้ ไม่ใช่เพราะไฟฟ้าดับบ่อยครั้งที่ยืนหยัดในปากีสถานมานานหลายปีแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าสินค้าที่ต้องการได้